กติกาการเล่นรักบี้และข้อมูลเล็กๆของการเล่นรักบี้ !!

สนาม ( The Ground ) ขนาดสนาม ก. สนามการเล่นไม่เกิน 100 เมตร กว้างไม่เกิน 70 เมตร ในเขตประตูยาวไม่เกิน 22 เมตร ข. ความยาวแล้วก็ความกว้างของพื้นที่การเล่นดูได้จากกราฟแล้วก็จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ค. พื้นที่ระหว่างเส้นประตูกับเส้นลูกตายจำต้องไม่น้อยกว่า 10 เมตร เส้นสนาม เส้นทึบ มี เส้นประตู เส้น 22 เมตร เส้นตรงกลางสนาม…

Continue Readingกติกาการเล่นรักบี้และข้อมูลเล็กๆของการเล่นรักบี้ !!